ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η τοπική αυτοδιοίκηση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και κοινωνική γαλήνη των Ελλήνων του Πόντου. Στον Πόντο και στο Καρς κάθε χωριό είχε αυτόνομη κοινότητα και αυτοδιοικούνταν δημοκρατικά και ανεξάρτητα από την τουρκική διοίκηση. Ο λαός εξέλεγε τον πρόεδρο (Μουχτάρη ή Γούμπασην), τους συμβούλους (Αζάδες) και τους δημογέροντες-προεστούς (σεβάσμια πρόσωπα). Η τουρκική διοίκηση απλώς επικύρωνε την εκλογή και αναγνώριζε τις αρχές του χωριού. Το προεδρείο ρύθμιζε τα θέματα γύρω από τις υποχρεώσεις του χωριού προς τις τουρκικές αρχές (στρατολογία, είσπραξη-απόδοση φόρων κλπ.). Η τοπική αυτοδιοίκηση διαφύλαξε με πάθος την εθνική παράδοση, προστάτεψε τον λαό στα δύσκολα χρόνια και έτσι καταξιώθηκε ο θεσμός στην συνείδηση του Ποντιακού Ελληνισμού.


Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.